Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 30, 2021 in Transport |

Transport kruszyw i węgla

Kruszywa to materiały pochodzenia naturalnego lub sztucznego, zawsze w stanie sypkim, które stanowią surowiec dla budownictwa. Ze względu na swoją naturę i specyfikę, są to ładunki, które muszą być przewożone luzem. Węgiel kamienny, choć nie jest materiałem budowlanym, charakteryzuje się podobną jak kruszywa podatnością na transport. Tak więc, pod kątem właściwości transportowych, oba te towary można rozpatrywać łącznie.

Transport drogowy

Podstawowym wymogiem odnośnie środków transportu przeznaczonych do przewozu omawianych materiałów jest szczelność komory ładunkowej. Kolejnym istotnym parametrem jest bez wątpienia ładowność ciężarówki – tak pod kątem tonażowym jak i przestrzennym. Biorąc pod uwagę niską wartość jednostkową tych materiałów, transport kruszyw w niewielkich ilościach byłby nieopłacalny. Ponadto najbardziej racjonalną wydaje się możliwość załadunku od góry, a więc najczęściej ładowarką, koparką lub taśmociągiem. A z tym wiąże się możliwość szybkiego i łatwego rozładunku. Oferta przewozu transportu kruszyw dostępna na https://hitor.pl/uslugi/transport-kruszyw/

Pojazdy wykorzystywane do przewozu kruszyw to przede wszystkim:

  • ciągniki siodłowe z naczepami typu wywrotka. Ich ładowność pozwala na jednorazowy przewóz nawet do 28 ton materiału, jednak ze względu na swoje duże gabaryty, mają często problem z poruszaniem się po placu budowy. Z tego względu w praktyce wykorzystuje się pojazdy nieco mniejsze;
  • ciężarówki czteroosiowe ze skrzynią ładowną typu wanna, które mogą przewieźć i samoczynnie rozładować do 20 ton towaru;
  • ciężarówki trzyosiowe z wywrotką o ładowności kilkunastu ton.

Transport węgla kamiennego również realizowany jest najczęściej wywrotkami lub ciężarówkami o zabudowie burtowej. W takich autach z łatwością otwiera się burty po obu stronach, a następnie węgiel można zsunąć z pojazdu na jego oba boki. Do dostaw węgla dla niewielkich odbiorców lub gospodarstw domowych, wykorzystywane są niewielkie ciężarówki-wywrotki marki Multicar. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą transportu węgla kamiennego na https://hitor.pl/uslugi/transport-wegla-kamiennego.

Transport kolejowy

W przypadku transportu dużych partii towaru, najtańszym rozwiązaniem jest transport kolejowy. Jak wynika z badań, już przy odległościach od 200 km wzwyż, kolej jest rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym. Oczywiście ze względu na niezbyt rozbudowaną i nie wszędzie równie dostępną sieć kolejową, należy brać pod uwagę dowóz do stacji kolejowej i odwóz towaru transportem drogowym.

Operatorzy kolejowi coraz powszechniej wprowadzają do eksploatacji specjalistyczne samowyładowcze wagony do przewozu kruszyw. Natomiast transport węgla kamiennego realizowany jest popularnymi węglarkami.