Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on mar 21, 2021 in Transport |

Co obejmuje kurs na wózki widłowe?

Wózki widłowe odgrywają bardzo ważną rolę w transporcie wewnętrznym firmy. Każdy, kto chce zostać operatorem wózka widłowego potrzebuje nie tylko odpowiednich umiejętności, ale także powinien posiadać uprawnienia do obsługi tego typu pojazdów przemysłowych. W tym celu musi odbyć kurs na wózki widłowe.

Uprawnienia na obsługiwanie wózków widłowych można podzielić na dwie kategorie:

1. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Termin ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego to 10 lat.

2. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia). Termin ważności uprawnień kwalifikacyjnych to 5 lat.

Program kursu – co obejmuje?

Uczestnicy kursu na zdobycie uprawnień do obsługi wózka widłowego powinni zdawać sobie sprawę z tego, że tego typu kurs składa się z kilku bloków tematycznych. Zalicza się do nich:

  • informacje ogólne dotyczące m.in. tego, jakie wyróżnia się typy urządzeń podlegających dozorowi technicznemu,
  • budowę pojazdów, stateczność, zespoły mechaniczne, zespoły napędowe wózków widłowych,
  • jakie urządzenia w wózkach pełnią funkcje zabezpieczające,
  • jakie czynności należy wykonać przed rozpoczęciem, w trakcie i po pracy,
  • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze wózków widłowych,
  • oprócz teorii podczas kursu sprawdza się także praktykę, czyli uczestnicy uczęszczając na zajęcia praktyczne, zyskując przy tym umiejętności prowadzenia tego typu pojazdu.

Kurs na wózki widłowe pozwala ocenić kompetencje pracownicze osób, które pracują przy obsłudze tego typu pojazdu przemysłowego. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie weryfikacji stanu fizycznego i działania wózka widłowego, a także oględzin środowiska pracy, podnoszenia, przenoszenia, odkładania ładunku, zaopatrzenia w paliwo i parkowania wózka widłowego. Ustala również wiedzę teoretyczną i praktyczną, jaką musi posiadać osoba kierująca wózkiem widłowym.