Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 4, 2018 in Transport |

Logistyka to nie tylko transport – rodzaje logistyki

Większości z nas logistyka kojarzy się z transportem. I słusznie z tym, że jest to pojęcie znacznie szersze. Otóż logistyka to cały szereg zadań i działań – począwszy od planowania, przez realizację, aż po kontrolę dostaw.

rodzaje logistyki

Logistyka to nic innego jak proces systemowego i zintegrowanego planowania i zarządzania łańcuchem dostaw w danej jednostce organizacyjnej. W logistyce kluczowe jest podejmowanie takich decyzji, które przy zachowaniu zasad ergonomii i ekonomii, przynoszą danemu przedsiębiorstwu jak największe możliwe korzyści przy jednocześnie jak najmniejszych stratach. Rodzaje logistyki można podzielić na kilka sposobów. Ze względu na obszar i zasięg oddziaływania logistyka została podzielona na mikrologistykę, mezologistykę, makrologistykę oraz eurologistykę. Inne rodzaje logistyki obejmują logistykę globalną, skupiającą obszar całego świata. Wówczas to wyróżnia się logistykę zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji, transportu, marketingową, odzysku, miejską, e – logistykę oraz ekologistykę. Logistyka jest niezwykle ważna na rynku, gdyż dotyczy zarówno wielkich koncernów i korporacji jak również małych przedsiębiorstw.