Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on kwi 30, 2021 in Transport |

Transport kruszyw i węgla

Transport kruszyw i węgla

Kruszywa to materiały pochodzenia naturalnego lub sztucznego, zawsze w stanie sypkim, które stanowią surowiec dla budownictwa. Ze względu na swoją naturę i specyfikę, są to ładunki, które muszą być przewożone luzem. Węgiel kamienny, choć nie jest materiałem budowlanym, charakteryzuje się podobną jak...

Read More