Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 15, 2021 in Transport |

Transport odpadów niebezpiecznych i utylizacja w paru krokach

Właściciele odpadów niebezpiecznych takich jak elektronika, zużyty olej, odpady azbestowe, medyczne, weterynaryjne czy zawierające PCB (polichlorowane bifenyle) są zobowiązani do pozbywania się i ich w szczególny sposób. Są to najczęściej właściciele firm, ale również użytkownicy prywatni wchodzący w posiadanie np. małych ilości oleju samochodowego po wymianie czy zużytych sprzętów elektronicznych. Co robić z odpadami niebezpiecznymi w dużych i małych ilościach? Jakim jednostkom należy je przekazać?

Dla nikogo nie jest chyba tajemnicą, ze odpadów niebezpiecznych nie wolno pozbywać się w taki sam sposób, jak pozostałych, czyli na przykład wyrzucać do śmietnika. Jest to grupa odpadów zagrażających potencjalnie lub realnie środowisku oraz żyjącym w nim ludziom. Z tog powodu odpady niebezpieczne są objęte przepisami prawa określającymi sposoby ich składowania, transportowania oraz utylizacji. Właścicielem odpadów jest każdy podmiot, który je wytworzył i wchodzi w ich posiadanie. Może być to zarówno osoba prywatna, która dokonała na przykład wymiany oleju w samochodzie lub firma, w której generowane są regularnie duże ilości zużytego oleju bądź innych niebezpiecznych odpadów. Jak łatwo pozbyć się kłopotu i przekazać odpady olejowe, elektroniczne bądź inne do utylizacji?

Transport odpadów niebezpiecznych w dużych ilościach

Jeśli jesteś właścicielem firmy, która generuje większe ilości niebeczanych odpadów, musisz zatroszczyć się o ich transport w odpowiednich warunkach, w przystosowanych do tego pojemnikach/zbiornikach oraz dostosowanymi pojazdami. Najłatwiejszym sposobem jest podpisanie umowy firmą oferująca transport odpadów niebezpiecznych. Na rynku funkcjonują wyspecjalizowanie przedsiębiorstwa dostarczające odpowiednie pojemniki do składowania odpadów konkretnego typu. Po umówieniu terminu i miejsca taka firma odbiera wówczas zebrane odpady i transportuje je do miejsca utylizacji.

Co jeśli posiadam niewielkie ilości odpadów?

Jeśli jesteś osobą prywatną i chcesz pozbyć się niebezpiecznych odpadów, również musisz przekazać je odpowiedniej jednostce. Zużyty sprzęt elektroniczny czy lodówka nie mogą zostać pozostawione na śmietniku. Sprawdź, czy w twojej okolicy organizowane są zbiórki elektrośmieci. Bardzo często zużyty sprzęt jest zbierany przez sieci sklepów z wyposażeniem RTV i AGD. Gmina powinna również udostępnić na stronie internetowej informacje o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Są to punkty PSZOK. Możesz przekazywać do nich zarówno elektrośmieci, jak i odpady olejowe, które to z kolei są czasem zbierane przez stacje obsługi pojazdów lub warsztaty samochodowe.