Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 9, 2020 in Nie tylko drogą |

Spółdzielnia.

Rola spółdzielni

Wielu z nas zastanawia się nad tym jaka rolę w życiu mieszkańców odgrywa spółdzielnia. Wielu z nas nie ma z nią do czynienia, ponieważ nie pojawiają się problemy, które mogą wymagać ingerencji pracowników spółdzielni. Warto jednak przybliżyć sobie zadania, które oni wypełniają. To właśnie pracownicy spółdzielni odpowiedzialni są za wybór firm, z których usług korzystają dane bloki. Również do ich zadań należy kontrola prac remontowych na terenie należącym do danej spółdzielni. Możemy zwrócić się do nich w momencie, gdy w naszym mieszkaniu doszło do zniszczeń z powodu niezależnego od nas, związanego głównie z funkcjonowaniem całego bloku – przykładem tego może być uszkodzenie na dachu, które powoduje cykliczne zalewanie naszego mieszkania w trakcie deszczu. Istnieje wiele zadań, za które odpowiedzialni są właśnie pracownicy spółdzielni.

Wybór firm, z którymi współpracujemy

Warto zwrócić uwagę na to, że do zadań spółdzielni należy w sposób pośredni zachowanie czystości na terenie danego osiedla. Bowiem to właśnie ona wybiera firmę, która odpowiedzialna jest za wywóz odpadów Kraków. Jest to bardzo istotne, ponieważ nie wszystkie firmy wywiązują się ze swoich obowiązków na takim samym poziomie. DO ich zadań należy nie tylko wywożenie śmieci, ale również dostarczenie dla mieszkańców odpowiednich kontenerów, które umożliwią im również segregowanie odpadów zgodnie z wymogami, a także zorganizowanie regularnego wywożenia odpadów wielkogabarytowych oraz poinformowanie o tym mieszkańców – wszystkie te działania mają ogromny wpływ na czystość w przestrzeni, w której mieszkamy. Inną firmą, którą wybrać musi spółdzielnia jest firma odpowiedzialna za sprzątanie bloków – tu widzimy kolejny element, który wpływa na to czy mieszkamy w czystej przestrzeni – niestety większość z nas nie ma czasu na to, aby zająć się sprzątaniem klatki schodowej, dlatego tak ważne jest zatrudnienie odpowiednich osób do wykonania tej pracy.

Remonty w bloku

Pracownicy spółdzielni zobowiązani są również do regularnego kontrolowania stanu bloku oraz przestrzeni wspólnej. W momencie, gdy dostrzegają oni potrzebę wykonania poszczególnych napraw muszą zareagować. W zgodzie z mieszkańcami decydują oni zatem o przeprowadzeniu napraw lub remontów w obszarach należących do wszystkich mieszkańców – głównie dotyczy to klatki schodowej, jednak możemy tu wziąć pod uwagę również naprawę dachów lub innych elementów. To wszystko zależy tak naprawdę od pracowników danej spółdzielni.