Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on gru 23, 2022 in Transport |

Metody przewozu ładunków – opis, charakterystyka i cechy

Ostatnimi czasy usługi transportowe rozwijają się w niezwykle szybkim tempie. W szczególności mowa o przewozach drogowych, które przez wzgląd na nieustanną rozbudowę infrastruktury, regularnie podnoszą jakość swoich usług i maksymalnie skracają czas ich realizacji.

Na rynku istnieje wiele odmian transportu drogowego. Ich wybór ma zazwyczaj swoje uwarunkowanie w typie i specyfikacji towaru. Decyzję odnośnie sposobu przejazdu zazwyczaj podejmuje przewoźnik, a klient ma za zadanie wyłącznie przedstawić mu asortyment, który ten ma przewieźć. Z jakimi metodami przewozu ładunków możemy spotkać się w firmach transportowych?

Ładunki drobnicowe i neutralne

Bez wątpienia, ten sposób przewozu jest najczęściej wybierany przez producentów różnorakiego asortymentu. Wszystko za sprawą jego ceny i zdecydowanie najmniejszej liczby wymogów do spełnienia. Cały transport opiera się na przewozie palet euro, na których umieszczone są kartonowe paczki z towarem od klienta.

Przewożąc towar w postaci drobnicowej, możliwe jest dostarczanie go do więcej niż jednego miejsca odbioru. Dużą odpowiedzialnością musi wykazać się tutaj logistyk, którego zadaniem jest wyznaczenie możliwie najkrótszej trasy, pozwalającej na dowiezienie ładunków do wszystkich odbiorców.

Ładunki chłodnicze

Przenosimy się niemal ze skrajności w skrajność, gdyż przewóz towarów chłodniczych należy do grona kilku najcięższych metod transportu ładunków. Dlaczego? Otóż, ilość reguł odgórnie ustalonych przez prawo jest ogromna, a to wszystko w obawie o ludzkie życie. Produktami chłodniczymi są zazwyczaj leki i żywność, co musi mieć odpowiednią temperaturę w czasie przechowywania.

Naczepy wiozące ładunki chłodnicze są więc doskonale przystosowane do tych celów. Posiadają ściany izotermiczne, nieprzepuszczające temperatury oraz cały system mechanicznego chłodzenia. Dodatkowo, kierowcy takich przewozów są zobowiązani do regularnego monitorowania temperatury i w przypadku kontroli, ich obowiązkiem jest ukazanie wszystkich danych jej dotyczących.

Ładunki niebezpieczne (ADR)

W teorii, przewóz ładunków niebezpiecznych jest w naszym kraju zabroniony. W skład takich przedmiotów wchodzą chociażby ładunki wybuchowe, substancje trujące czy środki zakaźne. Nie da się ukryć, że transport takiego asortymentu jest niekiedy potrzebny, przez co raczej nie ma problemu z uzyskaniem na to pozwolenia.

Warunkiem jest jednak spełnienie wszystkich reguł narzuconych przez prawo, dotyczących zarówno przebiegu przewozu, jak i przygotowania na ten cel pojazdu.

Ładunki sypkie

Transport ładunków sypkich nie należy do najtrudniejszych i zazwyczaj jest realizowany na krótszych dystansach. Pojazdem przewożącym tego typu ładunki jest przeważnie wywrotka, choć zdarzają się także przypadki transportowania ich w cysternach i zwykłych naczepach. Ta ostatnia opcja nie może być jednak realizowana luzem, a wyłącznie w beczkach czy workach. Do tego typu asortymentu należy chociażby piasek, kamień i ogólne kruszywa. Zaleca się rozsądny wybór środka transportu dla poszczególnych kruszyw, gdyż niepoprawny przewóz może zredukować ich właściwości.