Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lut 22, 2021 in Transport |

Czy kierowca z prawem jazdy C może kierować HDS

Osoby zajmujące się transportem HDS zobowiązane są do przewożenia nietypowych ładunków, o niestandardowych rozmiarach i dość znaczącej masie. W związku z charakterystyką transportu HDS, nie każdy może się zajmować tym sposobem przewożenia ładunków. Tylko czy w tym przypadku wystarczające będzie samo posiadanie prawo jazdy kategorii C?

Czym są pojazdy HDS?

Pojazdy HDS to hydrauliczne dźwigi samochodowe, będące rodzajem ciężkiego sprzętu, który swoje zastosowanie znajdzie przede wszystkim przy przenoszeniu i podnoszeniu ładunków, różnego rodzaju materiałów czy urządzeń. Pojazdy HDS często określa się także mianem żurawi przenośnych. Działanie takich maszyn opiera się w głównej mierze na układzie hydraulicznym, przez co ich moc jest znacznie wyższa niż w przypadku standardowych urządzeń czy pojazdów o podobnym zastosowaniu. Dzięki zwiększonej mocy HDS-y są w stanie przenosić materiały czy urządzenia nawet o bardzo wysokich masach (z którymi nie ma możliwości poradzić sobie w inny sposób).
Dźwigi w pojazdach HDS klasyfikowane są przede wszystkim ze względu na maksymalna masę ich udźwigu. Jest to cecha zależna nie tylko od budowy pojazdu, ale również konstrukcji i wytrzymałości układu hydraulicznego. Zarówno dla efektywności pracy jak i ogólnego bezpieczeństwa niezwykle istotne jest odpowiednie dobranie urządzenia HDS do urządzenia czy materiału, przy których urządzenie będzie pracowało. W przypadku zbyt dużej masy w stosunku do możliwości pojazdu HDS, istnieje bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia osób pracujących w pobliżu.

Kto może prowadzić pojazdy HDS?

Nie każdy posiadacz prawa jazdy kategorii C automatycznie otrzymuje uprawnienia do prowadzenia pojazdów HDS. Przede wszystkim niezbędne jest odbycie stosownego kursu, zakończonego uzyskaniem pozytywnego wyniku zarówno z egzaminu teoretycznego, jak i praktycznego. Warto przy tym zaznaczyć, że uprawnienia na operatora HDS przyznawane są bezterminowo. Do kursu może przystąpić każda pełnoletnia osoba, posiadająca co najmniej podstawowe wykształcenie. Niezbędne będzie również przedstawienie orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w charakterze operatora HDS. Dodatkowo w tym transporcie kierowca musi posiadać prawo jazdy kategorii C. W praktyce oznacza to, że do kursu na operatora HDS przystąpić mogą wyłącznie kierowcy mający uprawnienia do prowadzenia samochodów ciężarowych. Rozszerzenie tematu znaleźć można na stronie https://www.transport-expert.pl/certyfikaty-kompetencji-zawodowych/czy-kierowca-z-prawem-jazdy-c-moze-kierowac-hds-3580.html

Czy kierowca musi posiadać uprawnienia HDS jeżeli prowadzi wyłącznie pojazd?

Teoretycznie w przepisach nie istnieje nakaz mówiący o tym, że kierowca prowadzący pojazd HDS jest zobowiązany do posiadania specjalnych uprawnień. W praktyce jednak okazuje się, że nadzorujący transport zatrudniają osoby, które takie uprawnienia posiadają, nawet jeżeli ich zawodowa rola ogranicza się wyłącznie do kierowania pojazdem. W dużej mierze jest to związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Pojazdy HDS bardzo często są dość specyficzne w obsłudze, dlatego też nie każdy kierowca, nie posiadający wiedzy i stosownych uprawnień powinien się podejmować takiego zadania.

Artykuł oparty o informacje ze strony https://www.transport-expert.pl